Dnes jsem se rozhodl zde uveřejnit část své bakalářské práce. Je to úryvek, který popisuje externí spouštění fotoaparátu pomocí konektoru DC-2, který využívá většina moderních amatérských a poloprofesionálních fotoaparátů značky Nikon. A proč jsem se ho rozhodl zveřejnit? Je to proto, že při sbírání informací o tomto konektoru na internetu jsem pohořel. Kde nic, tu nic.

Stručný popis

Konektor DC-2 (vyobrazen na obr. 1)  slouží k připojení různých komponent, jako například GPS modulu, kabelu pro synchronizaci zábleskových světel a různé externí spouště. Tento konektor můžeme nalézt u přístrojů značky Nikon typu D7000, D5100, D5000, D3200, D3100, D3000 a D90.[1]


Konektor DC-2
Obr. 1 – Konektor DC-2 [1]

Jak to Funguje

Externí spouštění fotoaparátů se provádí následujícím způsobem. Prostým propojením pinu 1 se zemnícím pinem 7 vyvoláme ostření a poté, za stále vyvolaného ostření spojíme pin 2 se zemnícím pinem 7, což vyvolá spuštění expozice. Elementární zapojení je vyobrazeno na obrázku 2. Do jacku (2.5mm) se připojí komerčně dostupný kabel jack 2.5 -> Konektor DC-2. [1]


Schéma zapojení externí spoušťe
Obr. 2 – zapojení externí spouště [1]

Tak to by mohlo na základní seznámení s konektorem DC-2 stačit. Více informací na: VUTBR.cz

[1] ŽIVNÝ, J. Časovací spoušť pro digitální fotoaparát. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. 38 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Jiří Dvořák.